Tiedeluokka Polku

Tiedeluokka Polku on LUT Junior Universityn eli LUT-yliopiston ja LAB-ammattikorkeakoulun koko kouluyhteistyön yhteinen tiedeluokka, missä lapset ja nuoret voivat osallistua erilaisiin työpajoihin sekä tiede- ja teknologiakerhoihin. Kemiantekniikan opetuslaboratoriosta muokattu tila mahdollistaa erityisesti kemiaan liittyvät työt, mutta luokassa voi tutustua myös mm. fysiikan ilmiöihin ja robotiikkaan. Luokka sijaitsee Lappeenrannan Skinnarilan kampuksella, LUT-yliopiston päärakennuksessa. LUMA-keskus Saimaa suunnitteli ja toteutti tiedeluokkaan toimintoja EkspSäätiön myöntämällä apurahalla tiedeluokan perustamiseen.

Tämä sivu esittelee LUMA-keskus Saimaan tulevaa tiedeluokkatarjontaa oppilasryhmille ja yksittäisille aiheesta innostuneille lapsille ja nuorille. Lappeenrannan Uniori-toiminnan piirissä luokkaan kehitetään myös opetussuunnitelmiin tiiviisti liittyviä työpajoja, joita opettajat voivat – tiedeluokkaperehdytyksen jälkeen – ohjata omille oppilasryhmilleen.

Tiedekerhot

Alakouluikäisille suunnattu tiedekerhotoiminta pyritään käynnistämään mahdollisimman pian. Toistaiseksi kerhosisältöjä on testattu virtuaalisten tiede- ja ohjelmointikerhojen muodossa. Kerhot toteutetaan muutaman viikon moduleina, jotka käsittelevät monipuolisesti luonnontieteistä kumpuavia teemoja: kemiaa, energiaa, ympäristönsuojelua, matematiikkaa, ohjelmointia ym. Seuraa LUMA-keskus Saimaan tiedotusta (erityisesti Facebook).

Työpajat

Tiedeluokka Polku tulee tarjoamaan mielekästä tekemistä koululaisryhmien kampusvierailuille ja opintokäynneille. Suunnitelmissa on tarjota erityisesti yhdistelmävierailua Tiedeluokka Polkuun ja kokeellisen fysiikan ABB-luokkaan, jolloin erityisesti Lappeenrannan ulkopuolelta saapuvat oppilasryhmät saavat kerralla monipuolisen kampuskokemuksen: sähkö- ja energiatekniikkaa ABB-luokassa ja ”jotain muuta” (kemiaa, fysiikkaa, robotiikkaa tms.) Tiedeluokka Polussa.

Syksyllä 2021 Tiedeluokassa kävi muutamia testiryhmiä kampuksella sijaitsevasta alakoulusta, mutta LUT-yliopiston koronaohjeiden mukaan koululaisvierailut ovat tauolla 6.3.2022 asti. Sen jälkeen Tiedeluokka Polkuun valmistaudutaan ottamaan pieniä (max. 10 oppilaan) ryhmiä pilotoimaan ryhmän toimintoja. Opettaja – jos olet kiinnostunut tuomaan oppilasryhmäsi tiedeluokkaan, ota yhteyttä osoitteeseen lut.junior@lut.fi tai LUMA-yhteyshenkilöön (yhteystiedot sivulla www.lut.fi/luma ).

Iso osa tiedeluokan toiminnoista voidaan toteuttaa myös muualla, esim. kouluilla tai erilaisissa tapahtumissa. Kannattaa siis kysellä mahdollista työpajavierailua omalle koululle, erityisesti jos ryhmän tuominen tiedeluokkaan on haasteellista.